XBridge in XBridge Premier kolone

, , ,

XBridge in XBridge Premier kolone

Prednosti kolon XBridge ter XBridge Premier so:

 • visoka pH stabilnost in kemična odpornost, posledično zanesljivost in dolga življenjska doba,
 • omogočajo prilagodljivost pri razvoju metod,
 • enostaven prenos analitiskih metod na preparativno kromatografijo,
 • XBridge Premier kolone zmanjšajo potrebo po kondicioniranju in pasivaciji kolone,
 • XBridge Premier kolone z MaxPeak High Performance Surface (HPS) tehnologijo zmanjšajo neželene interakcije med analitom in kovinsko površino kolone, izboljšajo recovery analita, omogočijo boljšo občutljivost in obliko vrhov,
 • VanGuard FIT XBridge Premier kolone za daljšo življenjsko dobo kolone.

Več o XBridge Premier kolonah na povezavi: LINK

Več o XBridge kolonah na povezavi: LINK

 

HPLC in UHPLC kolone XBridge, ki uporabljajo tehnologijo delcev BEH (Bridged Ethylene Hybrid), so zasnovane tako, da prenesejo visok pH, visoko temperaturo in druge ekstremne pogoje, vključno z agresivnimi hlapnimi eluenti. Te kolone so primerne za LC-MS analize malih molekul in biomolekul, na voljo pa je širok nabor velikosti delcev in faz. Kolone z oznako XP (eXtended Performance) z velikostjo delcev 2,5 µm so namenjene analitskim UHPLC ločbam, kolone z velikostjo delcev 3,5 µm in 5 µm so odlične za zanesljiv razvoj metod, kolone OBD Prep z velikostjo delcev 5 µm in 10 µm pa priporočamo za preparativno kromatografijo.

Ravno zaradi visoke pH stabilnosti, ki je višja od katerekoli druge komercialno dostopne kromatografske faze, so te kolone odlične za razvoj metod. Pri Watersu so pH stabilnost dosegli pri postopku sinteze delcev, in sicer s posebnimi spremembami površine teh delcev. Kolono XBridge C18 smo testirali skupaj z ostalimi kolonami, ki obljubljajo podaljšano stabilnost pri visokem pH. Izpostavili smo jih pH vrednosti 10 in pokazali, da le kolona XBridge prenese tako ekstremne pogoje brez zmanjšanja učinkovitosti.

Waters je zasnoval tudi HPLC XBridge kolone, ki so namenjene izolaciji, analizi in karakterizaciji biomolekul:

 • Peptide HPLC: kolone, primerne predvsem za reverzno-fazno kromatografijo širokega spektra peptidov, vključno z velikimi in majhnimi, kislimi in bazičnimi, ter hidrofilnimi in hidrofobnimi peptidi. Možen je prenos na preparativo.
 • Protein SEC: kolone, ki zagotavljajo večjo ločljivost proteinskih agregatov iz ločitev monomerov v krajšem času kot ostale SEC kolone.
 • Protein: te kolone so namenjene ločbi proteinov različnih velikosti, različnih stopenj hidrofobnosti in različnih izoelektričnih točk, hkrati pa omogočajo maksimalen izkoristek in zmanjšan prenos proteinov (carryover). Tudi tu je možen prenos na preparativo.
 • Glycans: idealne kolone za analize sproščenih glikanov in 2-aminobenzamidnih (2-AB) N-vezanih glikanov različnih bioterapevtikov.
 • Oligonucelotide: kolone za uveljavljeno »ion-pair« reverzno-fazno kromatografijo za ločbo detritiziranih sintetičnih oligonukleotidov. Možen prenos na preparativo.

 

 

 

Scroll to Top