Arc Premier UHPLC System

Arc Premier UHPLC System

  • UHPLC  Arc Premier sistem je visokotlačni tekočinski kromatograf, ki je namenjen analitiki biomolekul – proteinov, peptidov, oligonukleotidov, glikanov, glikoproteinov,  amino kislin in pomožnih snovi (excipients).
  • Sistem je zasnovan iz MaxPeak High Performance Surfaces (HPS) materialov, s čemer se zmanšuje interakcije med analitom in površino ter tako preprečuje morebitne interkacije biomolekul z dotično površino oz. onemogoči nespecifične adsorbcije analitov.  Tako modificirana površina zagotavlja visoko ponovljivost rezultatov (high recovery), visoko resolucijo pikov (»good separation«) ter minimalni možni prenosom med vzorci (»low carry over«), ne glede na to ali je uporabljena tehnika reverzno fazna (RP), ionsko izmenjevalna (IEX), velikostno izključitvena (SEC) ali hidrofobna izmenjevalna kromatografija (HIC).
  • Manjša disperzija sistema, v primerjavi s klasičnim HPLC sistemom, zagotavlja izboljšano resolucijo pikov in hitrejše analize. K tem u pripomore zmogljiva črpalka, ki prenese tlake do 650bar in možnost uporabe analitskih UHPLC kolon z velikostjo delcev 2,5um ali več
  • Sistem je lahko sklopljen z UV-VIS, PDA, IR detektorjem in masnim spektrometrom.
  • Sistem je zasnovan z »Multi-Path tehnologijo« kar zagotavlja uporabnikom možnost razvoja robustnih, in ponovljivih metod ter možnost enostavnega prenosa obstoječih HPLC in UHPLC metod, brez spreminjanja parametrov gradienta.
  • Vsem tistim, ki se ukvarjajo na področju razvoja novih metod, je v pomoč Empower programski modul AutoBlend plus, s katerim uporabnik nastavi sistemstsko predmešanje topil, kar nadomesti zamudno ročno pripravljanje mobilnih faz. Sistem opravi predmešanje dveh, treh ali štirih hkrati različnih topil v kakršnem koli razmerju za doseganje željenega pH-ja. To omogoča, da se v kratkem času opravi študija vpliva pH in ionske moči na elucijo analitov.
  • Kvalifikacija vseh Watersovih laboratorijskih instrumentov za tekočinsko kromatografijo, je v skladu z reglatornimi standardi kakovosti, kot so GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> in drugi. Acquity Arc BIO sistem podpira orodje za avtomatizirano sistemsko kvalifikacijo sistema Waters Empower (SQT), kar zmanjšuje čas in stroške, povezane z letnimi kvalifikacijami.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top