Acquity Arc MDLC

Acquity Arc MDLC

 • UHPLC Acquity Arc MDLC (Multi-dimensional liquitd chromatography), je visokotlačni tekočinski kromatograf, ki se ga v analitskih laboratorijih uporablja za analizo farmacevtkih učinkovin, vzorcev hrane, okoljskih vzorcev in vzorcev s področja diagnostike.
 • Dizajn sistema je zasnovan tako, da je analitiku omogočena izvedba kromatografije v večih dimenzijah.
 • Omogoča namestitev sekundarne, ortogonalno selektivne kolone, kar analitiku nudi možnosti ločbe pikov, ki so si po kemijski naravi različni in jih nemogoče ločiti v eni sami dimenziji (z enim tipom stacionarne faze kolone).
 • Dodatna črpalka omogoča analitiku tudi možnost menjave in spremembo mobilne faze pri vstopu v drugi dimenzijo, kar je pomembno kadar mora analitik delati z mobilnimi fazami, ki so primerne za analitiko z masnim spektrometrom.
 • Multidimenzionalna kromatografija omogoča anlitiku izvedbo kombinirane kormatografije: RP+SEC, RP+IEC, RP+HIC, NP+HIC, SEC+RP, SEC+IEC,… Ta tehnika se uveljavlja na področju analitike nečitot in kompleksnih vzorcev, kjer je prisotno veliko analitov, z različnimi kemijskimi lastnostmi.
 • Acquity Arc UHPLC s tlačno zmogljivostjo do 650bar, je sistem za zagotavljanje točnosti, ponovljivosti in doseganja robustnosti rezultatov, z minimalnim prenosom snovi med vzorci (carryover) ki je pod 0,002%.
 • Sistem je zasnovan z »Multi-Path tehnologijo« kar uporabnikom zagotavlja možnost razvoja robustnih in ponovljivih metod ter možnost enostavnega prenosa obstoječih HPLC in UHPLC metod, brez spreminjanja parametrov gradienta.
 • Majša disperzija sistema, v primerjavi s klasičnim HPLC sistemom, zagotavlja izboljšano resolucijo, občutljivost in hitrejše analize. K tem u pripomore zmogljiva črpalka, ki prenese tlake do 650bar in možnost uporabe analitskih UHPLC kolon z velikostjo delcev 2,5um ali več.
 • Sistem je lahko sklopljen s PDA, UV/VIS, FLR, RI detektorji, ELSD in masnim spektrometrom.
 • Vsem tistim, ki se ukvarjajo na področju razvoja novih metod, je v pomoč Empower programski modul AutoBlend plus, s katerim uporabnik nastavi sistemstsko predmešanje topil, kar nadomesti zamudno ročno pripravljanje mobilnih faz. Sistem opravi predmešanje dveh, treh ali štirih hkrati različnih topil v kakršnem koli razmerju za doseganje željenega pH-ja. To omogoča, da se v kratkem času opravi študijo vpliva pH in ionske moči na elucijo analitov.
 • Kvalifikacija vseh Watersovih laboratorijskih instrumentov za tekočinsko kromatografijo, je v skladu z reglatornimi standardi kakovosti, kot so GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> in drugi. UHPLC Acquity Arc MDLC sistem podpira orodje za avtomatizirano sistemsko kvalifikacijo sistema Waters Empower (SQT), kar zmanjšuje čas in stroške, povezane z letnimi kvalifikacijami.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top