HP TGA 75/750

HP TGA 75/750

Tlak je eden od fundamentalnih parametrov, ki se uporablja za opisovanje termodinamskega stanja sistemov in kinetike kemijskih procesov. Visokotlačna termogravimetrična analiza omogoča preučevanje procesov izgube/naraščanja mase vzorcev v določenih reaktivnih atmosferah pri povišanih tlaku in temperaturi. HP TGA 75/750 je prvi namizni visokotlačni TGA, ki omogoča varno in enostavno izvedbo eksperimentov pod tlakom do 80 bar in pri temperaturah do 1100 °C. Osnova visokotlačnega HP TGA 75/750 so posebna patentirana tehtnica z magnetno levitacijo, pečica, ki lahko doseže hitrost segrevanja 250 °C/min, in vgrajena enota za natančno kontroliranje tlaka ter sestave reaktivne atmosfere.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top