HP TGA 75/750

Tlak je eden od fundamentalnih parametrov, ki se uporablja za opisovanje termodinamskega stanja sistemov in kinetike kemijskih procesov. Visokotlačna termogravimetrična analiza omogoča preučevanje procesov izgube/naraščanja mase vzorcev v določenih reaktivnih atmosferah pri povišanih tlaku in temperaturi. HP TGA 75/750 je prvi namizni visokotlačni TGA, ki omogoča varno in enostavno izvedbo eksperimentov pod tlakom do 80 bar in pri temperaturah do 1100 °C. Osnova visokotlačnega HP TGA 75/750 so posebna patentirana tehtnica z magnetno levitacijo, pečica, ki lahko doseže hitrost segrevanja 250 °C/min, in vgrajena enota za natančno kontroliranje tlaka ter sestave reaktivne atmosfere.

Kategorija: .
HP TGA 75 HP TGA 750
Max temperatura 1100 °C
Max hitrost segrevanja 250 °C/min
Max tlak 80 bar
Resolucija mase 0,1 µg
Masno območje 500 mg
Reaktivna atmosfera Čisti plin (1 od 3) Čisti plin ali zmes do 3 plinov