Image Alt

Produkti

  /    /  UPLC kolone  /  HSS kolone

HSS kolone

Tehnologija HSS (High Strength Silica)

Delci stacionarnih faz v HPLC kolonah imajo prevelike pore, da bi vdržali visoke pritiske, ki so značilni za UPLC tehnologijo. Watersovi znanstveniki so se reševanja te težave lotili tako, da so razvili delce silike ter z ustrezno morfologijo zagotovili daljšo življenjsko dobo kolon UPLC pri visokih pritiskih. Polnilo teh kolon je 100% silika, kolone z velikostjo delcev 1,8 µm pa so prve in edine kolone, ki zdržijo pritisk do 15000 psi (1034 bar). Tehnologija HSS je na voljo tudi za HPLC analize (večji delci), kar omogoča nemotene prenose metod med HPLC in UPLC tehnologijo.

Quick info

Kategorija: