Image Alt

Produkti

  /    /  Elementne analize organskih snovi  /  Trace SN cube

Trace SN cube

»trace SN cube« je elementni analizator za določanje S in N elementov v sledeh pri zelo nizkih koncentracijah v tekočinah, utekočinjenem naftnem plinu, plinih ter trdnih snoveh. Odlikujeta ga dva izjemna občutlljiva detektorja (kemiluminiscenčni in UV fluorescenčni) in s tem nizek prag detekcije, kar je 6 ppb za S ter 15 ppb za N. Natančno določi elemente pri koncentracijah 0,1 mg / Kg S ter 100 mg / Kg N. S katalizatorjem podprta tehnologija zagotavlja popolno izgorevanje vzorca, kjer se saje ne tvorijo in tako po vsaki analizi omogoči vrnitev sistema v prvotno stanje. Ta sistem deluje kot dva analizatorja v enem. Vzorec se vedno injicira dvakrat, direktno v dve ločeni sežigni koloni. To omogoči specifično optimizacijo oksidacije vsakega elementa posebaj. Metode so usklajene s standardi ASTM D 5453, D 6667, D 4629 in DIN ISO 20846.

Quick info

Opis

 • natančno in točno določanje elementov v vzorcu, neodvisno od matriksa
 • hitra anliza izvornega vzorca brez predhodne priprave
 • N-excess modul izostri vrh ter omogoči detekcijo S pri visoki koncentraciji N
 • pečica doseše do 1200 °C
 • analizator omogoča neodvisne konfiguracije
 • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez dodatnega orodja
 • nizki stroški delovanja ter analiz
 • avtomatski vzorčevalnik s 56 mesti za tekoče vzorce in 80 ali 120 mesti za trdne vzorce
 • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
 • detektorji: kemiluminiscenčni in UV fluorescenčni z mejo detekcije 6 ppb S in 15 ppb S
 • 10 let garancije na pečico

Več informacij na povezavi: LINK