Trace SN cube

Trace SN cube

Elementni analizator »trace SN cube« je namenjen določanju S in N elementov pri zelo nizkih koncentracijah (v sledeh) v tekočinah, utekočinjenem naftnem plinu, ostalih plinih ter trdnih snoveh. Odlikujeta ga dva izjemno občutlljiva detektorja (kemiluminiscenčni in UV fluorescenčni), ki imata nizek prag detekcije, kar je 6 ppb za S ter 15 ppb za N. Natančno določi elemente pri koncentracijah 0,1 mg/kg S ter 100 mg/kg N. S katalizatorjem podprta tehnologija zagotavlja popolno izgorevanje vzorca brez tvorbe saj in tako po vsaki analizi omogoči vrnitev sistema v prvotno stanje. Ta sistem deluje kot dva analizatorja v enem, za tekoče in za trdne vzorce. Vzorec se vedno injicira dvakrat, direktno v dve ločeni sežigni koloni. To omogoči specifično optimizacijo oksidacije vsakega elementa posebaj. Metode so usklajene s standardi ASTM D 5453, D 6667, D 4629 in DIN ISO 20846.

  • natančno in točno določanje deleža SN elementov v vzorcu, neodvisno od matriksa
  • hitra anliza izvornega vzorca brez predhodne priprave
  • temperatura pečice doseže do 1200° C
  • analizator omogoča neodvisne konfiguracije
  • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez dodatnega orodja
  • nizki stroški delovanja ter analiz
  • avtomatski vzorčevalnik s 56 mesti za tekoče vzorce in 80 ali 120 mesti za trdne vzorce
  • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
  • detektorji: kemiluminiscenčni in UV fluorescenčni z mejo detekcije 6 ppb S in 15 ppb N
  • 10 let garancije na pečico

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top