Image Alt

Produkti

UNICUBE

»UNICUBE« je prilagodljiv in robusten mikro elementni analizator za analizo organskih vzorce z maso od 0,1 mg (kemijske substance) do 1 g (nehomogenizirane prsti). Določa naslednje elemente: CHNS + O + Cl (CHNS, CHN, CNS, CN, C, S, O, Cl) Rezultati so od matriksa neodvisni. Matriks je lahko trden, sipek, viskozen ali tekoč. S pomočjo »direct TPD« (direct Temperature Programmed Desorption) tehnologije sistem doseže najvišjo stopnjo zanesljivosti in najnatančnejšo ločbo plinov. Z najobčutljivejšim detektorjem na tržišču lahko v vzorcu določit elemente C:N in C:S v razmerju 12.000:1.

Quick info

Opis

 • natančni in točni rezultati analiz, neodvisni od matriksa
 • kapilarni dovod kisika direktno na mesto sežiga vzorca
 • pečica doseše 1200 °C
 • analizator omogoča neodvisne konfiguracije ter razširitve sistema
 • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez orodja
 • brezhrupno delovanje sistema
 • nizki stroški delovanja ter analiz
 • avtomatski vzorčevalnik s 120 mesti za vzorce
 • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
 • patentiran kroglični ventil omogoča vzorčenje brez slepega vzorca
 • termokonduktivni detektor z mejo detektekcije pod 50 ppm
 • z IR detektorjem možna detekcija S do 2 ppm
 • analize O ter Cl elementov
 • 10 let garancije na pečico in TCD detektor

Več informacij na povezavi: LINK