Soli TOC cube

Soli TOC cube

Elementni analizator »soli TOC cube« je namenjen določanju celokupnega organskega, anorganskega, rezidualnega ogljika (TOC/ROC/TIC) ter celokupnega dušika (TN) v trdnih, okoljskih vzorcih (vzorcih prsti) ter tekočih vzorcih. Trenutno najnaprednejši analizator z izboljšano ločbo celokupnega elementarnega (rezidualnega) ogljika (ROC) ter celokupnega anorganskega ogljika (TIC). Poleg klasične metode z acidifikacijo vzorca se lahko izvaja tudi metoda s temperaturnimi skoki. Slednja ne potrebuje predpriprave ali acidifikacije vzorca. Tako določamo celokupni organski ogljik (TOC400), rezidualni oksidirajoči ogljik (ROS) ter celokupni anorganski ogljik (TIC900). Pri metodi temperaturnih skokov lahko uporabite program tri stopenjskega skoka ali dvostopenjskega skoka z avtomatskim preklopom plinov. Analizator deluje popolnoma v skladu z vsemi ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi standardi ali standardi DIN 19539, DIN 15936 in DIN 13137.

  • robustne in natančne analize, neodvisni od matriksa
  • kapilarni dovod kisika direktno na mesto sežiga vzorca
  • pečica doseše 1100 °C
  • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez orodja
  • nizki stroški delovanja ter analiz
  • avtomatski vzorčevalnik s 89 mesti za vzorce
  • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
  • patentiran kroglični ventil omogoča vzorčenje brez slepega vzorca

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top