Image Alt

Produkti

  /    /  Elementne analize organskih snovi  /  vario EL cube

vario EL cube

»vario EL cube« je prilagodljiv in robusten mikro do semi makro elementni analizator za analizo organskih vzorce z maso do 50 mg ter do 1 g mineralnega matriksa (nehomogenizirane prsti). Določa elemente CHNS, opcijsko O, Cl ter totalni anorganski ogljik TIC. Rezultati so od matriksa neodvisni. Matriks je lahko trden, sipek, viskozen ali tekoč. S pomočjo patentirane »APT« (Advanced Purge and Trap) tehnologije sistem doseže najvišjo stopnjo zanesljivosti in najnatančnejšo ločbo plinov. Z najobčutljivejšim detektorjem na tržišču lahko v vzorcu določit elemente C:N v razmerju 12.000:1.

Quick info

Opis

 • natančni in točni rezultati analiz, neodvisni od matriksa
 • kapilarni dovod kisika direktno na mesto sežiga vzorca
 • pečica doseše 1200 °C
 • analizator omogoča neodvisne konfiguracije ter razširitve sistema
 • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez orodja
 • nizki stroški delovanja ter analiz
 • avtomatski vzorčevalnik s 80 (120) mesti za vzorce oz. 50 mest za 2 ml viale za tekoče vzorce
 • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
 • patentiran kroglični ventil omogoča vzorčenje brez slepega vzorca
 • termokonduktivni detektor z mejo detektekcije pod 40 ppm
 • z IR detektorjem možna detekcija S do 2 ppm
 • analize O ter Cl elementov
 • 10 let garancije na pečico in TCD detektor

Več informacij na povezavi: LINK