vario EL cube

vario EL cube

Analizator »vario EL cube«, vodilnega svetovnega proizvajalca Elementar Analysensysteme, je prilagodljiv in robusten mikro do semi makro elementni analizator za analizo organskih vzorce z maso od nekaj desetink mg čiste organike do 1000 mg mineralnega matriksa (nehomogenizirane prsti). Določa elemente CHNS ali kombinacije teh elementov (CN, CHN, CNS), opcijsko tudi O, Cl ter totalni anorganski ogljik TIC. Rezultati so od matriksa neodvisni. Matriks je lahko trden, sipek, viskozen ali tekoč. S pomočjo patentirane tehnologije »APT« (Advanced Purge and Trap), sistem doseže najvišjo stopnjo zanesljivosti in najnatančnejšo ločbo plinov. Z najobčutljivejšim detektorjem na tržišču lahko v vzorcu določit elemente C:N v razmerju 12.000:1.

 • natančno in točno določanje CHNS elementov v vzorcu, neodvisno od matriksa
 • kapilarni dovod kisika direktno na mesto sežiga vzorca
 • temperatura pečice doseže 1200 °C
 • analizator omogoča neodvisne konfiguracije ter razširitve sistema
 • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez orodja
 • nizki stroški delovanja ter analiz
 • avtomatski vzorčevalnik s 80 (opcijsko 60 in 120) mesti za vzorce
 • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
 • patentiran kroglični ventil omogoča analize brez slepega vzorca
 • termokonduktivni detektor z mejo detektekcije pod 40 ppm
 • z IR detektorjem možna detekcija S do 2 ppm
 • analize O ter Cl elementov
 • 10 let garancije na pečico in TCD detektor

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top