Vario TOC cube

Vario TOC cube

Elementni analizator »vario TOC cube«, vodilnega svetovnega proizvajalca Elementar Analysensysteme, je namenjen določanju celokupnega organskega ogljika (TOC), tudi TIC, NPOC, TC in celokupnega dušika (TNb) v tekočih vzorcih ter modulom za trdne vzorce. Izredno zmogljiv analizator z mejo detekcije, in sicer 3 ppb za TOC. Za merjenje dušika so na voljo trije različni detektorji, in sicer IR (NDIR), kemiluminiscenčni (CLD) in elektrokemijski (ECD) detektor. Programska oprema s funkcijami avtomatskega preverjanja puščanja sistema, indikator napak, nastavitev “sleep” in “wake-up” sistema, povezava z LIMS, 21 CFR part 11. Analizator deluje v skladu z vsemi ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi standardi ISO 8245, 10694, EPA 415.1, evropskimi standardi, nanašajoči na EN 1484, ENV 12260.

 • robustne in natančne analize, neodvisni od matriksa
 • določa TOC, NPOC, TIC, TC in TNb v tekočih vzorcih
 • modul za trdne vzorce (TC, TOC, TIC)
 • temperatura sežiga tekočih vzorcev je do 850 °C, trdnih do 1200 °C
 • “SALTTRAP”, zadrži sol in zaščiti kolone pred korozijo z vzorci z visoko koncentracijo soli
 • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez orodja
 • nizki stroški delovanja ter analiz
 • avtomatski vzorčevalnik z 32 mesti za 40 ml viale in mešalom (50 mesta za 12 ml viale in 80 mest za 7 ml viale)
 • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
 • patentiran kroglični ventil omogoča vzorčenje brez slepega vzorca
 • meja detekcije za TOC je 3 ppb

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top