UPLC

UPLC oz. tekočinska kromatografija ultra visoke ločljivosti je novejša kategorija LC tehnologije, ki jo je kot prvi razvil in začel tržiti ravno Waters leta 2004.

Sistem UPLC je zasnovan za ločbe, ki so časovno desetkrat krajše od tistih v najhitrejših HPLC sistemih, imajo dvakrat boljšo ločljivost in trikrat boljšo občutljivost. Za potrebe UPLC sistema so bile razvite kolone z delci stacionarne faze premera 1,7 µm. Tlak pred kolono doseže od 600 do več kot 1000 barov, kar je predpogoj za prehod mobilne faze skozi kolono.

Sistemi UPLC so postali standard za analize farmacevtskih izdelkov, zaradi hitrejših analiz, boljše občutljivosti in ločljivosti pa se omenjeni sistemi uporabljajo tudi na drugih področjih, kjer je osnovna tehnika tekočinska kromatografija.

01-Acquity-UPLC-1
Scroll to Top