Image Alt

NIR spektroskopija

  /    /  NIR spektroskopija

Infra rdeče valovanje, valovnih dolžin od 740 nm do 2500 nm, ima zadosti energije, da lahko vzbudi nihanja funkcionalnih skupin v strukturi molekul. Energija tega nihanja je specifična za vsako funkcionalno skupino, zato v IR spektru vidimo adsorpcijske trakove pri določenih valovnih dolžinah.

To poda veliko informacij o strukturi vzorca, kar se danes s pridom uporablja za določanje koncentracije snovi v zmesi vzorca (vsebnost vode, proteinov, količina raztopljenega kisika v krvi…). NIR spektroskopija je sekundarna, posredna analitska metoda.

Za pripravo kalibracijskih modelov potrebujemo referenčne vzorce (minimalno 20, priporočljivo več sto do več tisoč), z znanimi količinami snovi v različnem koncentracijskem območju. Na podlagi takega modela analizator predvidi količino snovi v neznanem vzorcu.