Image Alt

Sorpcijska analiza SA

  /    /  Sorpcijska analiza SA

Voda je v našem življenjskem okolju prisotna vsepovsod in se z njo najpogosteje srečujemo v plinski fazi. Zaradi fizikalnih ali kemijskih interakcij molekul H2O z različnimi materiali slednji lahko spremenijo svojo strukturo in posledično lastnosti, zato je razumevanje vpliva vlažnosti okolja in temperature zelo pomembno tekom procesov razvoja in proizvodnje širokega spektra materialov, predvsem na področjih farmacije, živilske industrije, elektronike in kozmetike.

Preučevanje interakcij materialov z vodno paro se vrši preko izpostavljanja vzorcev različnim pogojem vlažnosti in temperature, ter gravimetričnega spremljanja spremembe mase. Poleg neposrednega zaznavanja tipov sorpcijskih izoterm, faznih sprememb in utekočinjenja vzorcev, se lahko z uporabo sorpcijske analize določijo termodinamske karakteristike površin.

V sodelovanju s podjetjem TA Instruments nudimo najobčutljivejši in najproduktivnejši sorpcijski analizator vodne pare Q5000SA, ki ga odlikujejo:

  • Ultraobčutljiva termično izolirana tehtnica
  • Točno in natančno kontrolirana relativna vlažnost v širokem delovnem območju
  • Multipozicijski avtosampler za zanesljivo delovanje 24/7.

Več informacij na povezavi: LINK

Poleg analizatorja sorpcije vodne pare naša ponudba vključuje napredni in prilagodljivi gravimetrični instrument s patentirano tehtnico z magnetnim vzmetenjem za preučevanje sorpcije plinov v ekstremnih pogojih – IsoSORP:

  • Temperaturno območje od −196 °C do 400 °C
  • Tlak od vakuuma do 700 bar
  • Možnost dela s toksičnimi, reaktivnimi in korozivnimi plini: H2, CH4, CO2, CO, H2S, NH3
  • In-situ določitev gostote plina za avtomatsko kompenzacijo vzgona
  • Možnost uporabe velikih reprezentativnih vzorcev

Več informacij na povezavi: LINK