TOC in analize vode

Celokupni organski ogljik (TOC – Total Organic Carbon) je merilo za količino organskega ogljika v neki snovi. Torej je ta parameter pomemben pri splošnem monitoringu prisotnosti organske snovi.

Večinoma ga uporabljamo za dokazovanje kvalitete vode (pitne, očiščene, površinske, podzemne…), pomemben je tudi pri proučevanju sestave prsti. Zaradi večje natančnosti in učinkovitosti čedalje bolj izpodriva analizo kemijske potrebe po kisiku (KPK) in analizo biološke potrebe po kisiku (BPK).

Podjetje Elementar za namen določanja TOC ponuja tri različne analizatorje.

toc (1)
  1. ACQURAY je namenjan določanju TOC v čistih vodah. Po metodi s kemijsko oksidacijo ob pomoči UV oksidacije z visoko energijo doseže detekcijo organskega ogljika do 2 PPB. Določamo lahko tudi TNb ter TP, analziramo tudi trdne vzorce.
  2. VARIO TOC CUBE je klasičen elementni analizator po metodi sežiga pri visoki temperaturi v kisikovi atmosferi. Primeren za tekoče kot trdne vzorce, brez dodatnih modulov.
  3. SOLI TOC CUBE je namenjen analizi trdnih vzorcev po metod dvo ali tro stopenjskega temperaturnega skoka. Tako dobimo podatke o TOC400, TIC900 ter ROC.

Izdelki

Scroll to Top