Image Alt

Anorganske snovi

  /    /  Anorganske snovi

Kemijski elementi, kot so C, S, O, N in H spreminjajo lastnosti anorganskih materialov. V kovinski industriji ti elementi vplivajo na trdnost, trdoto,  žilavost in  obstojnost  proti  obrabi produktov (jekla in litin). Iz tega naslova je podatek o njihovi koncentraciji v surovini, talini ali končnem izdelku zelo pomemben. Analizatorji iz družine »INDUCTAR« so namenjeni določanju količine že omenjenih kemijskih elementov v anorganski snovi.  Opremljeni so z dolgoživo polprevodniško visokofrekvenčno indukcijsko pečjo, ki omogoča doseganje temperatur vzorcev do skoraj 3000 °C. Poleg tega je dolgočasno čiščenje oscilatorjev in elektrod, zaradi inovativne tehnologije, nepotrebno. V laboratoriju zasedejo malo prostora. Njihova robustnost pa omogoča analize ves dan, sedem dni v tednu 24/7.