Določanje proteinov

Princip analize organskih snovi po metodi Dumas (pri analizi N / beljakovin) temelji na kvantitativni pretvorbi analita v natančno opredeljeno vrsto plina (N2), ki se tvori ob nadzorovanem sežigu vzorca v prisotnosti kisikove atmosfere. Z razvojem tehnologije in patentov je podjetje Elementar doseglo, da analizatorja delujeta v skladu s številnimi standardi na področju prehrane, krme in gnojil.

Prav tako so dosegli izjemno nizkek strošek posamezne analize (0,5 €/analizo) ter ekološki pristop pri določanju količine proteinov v živilih. Čas, ki je potreben od začetka analize do rezultata, znaša le 5 minut. Metoda po Dumasu je uradno referenčna metoda, saj so rezultati metode po Dumasu so primerljivi z rezultati metode po Kjeldahlu.

dumas

Izdelki

Scroll to Top