Da dobimo vodo, ki se označuje kot tip 2, jo moramo očistiti s pomočjo reverzne osmoze in elektrodeionizacijskega (EDI) modula, ki je patentiran s strani Mercka.

Voda tipa 2 se uporablja v večini splošnih aplikacij, kot so priprava pufrov, reagentov, pH raztopin in medijev za mikrobiološke kulture. Voda tipa 2 je ustrezna tudi za napajanje kliničnih analizatorjev.

voda-tipa-2
Scroll to Top