Vodo tipa 1 oz. ultračisto vodo pripravimo z dodatnimi čistilnimi postopki iz vode tipa 3 ali 2. Ultračisto vodo, katere sinonim je tudi »Milli-Q« voda.

Uporabljamo jo za občutljive laboratorijske aplikacije, torej za pripravo mobilnih faz za tekočinsko kromatografijo, za redčenje vzorcev za tekočinsko in plinsko kromatografijo ter masno spektrometrijo, za pripravo pufrov in medijev za sesalske celične kulture in za pripravo reagentov v molekularni biologiji.

voda-tipa-1
Scroll to Top