Horizon Technology – a part of Biotage

Biotage je uspešno švedsko podjetje, ki ponuja različne rešitve in izdelke na področju razvoja zdravil, analitskega testiranja ter okoljskih vzorcev.

V sklopu zastopstva Biotage ponujamo instrumente za tehnike organske sinteze, sinteze peptidov, čiščenja produktov za laboratorije in industrijske procese ter izdelkov za pripravo vzorcev podjetja Horizon.

Ameriško podjetje Horizon Technology se je je leta 2017 združilo s podjetjem Biotage, ki je svetovni ponudnik sistemov in potrošnega materiala v analitiki vzorcev s področja vode, prehrane, petrokemičnih produktov, biogoriv, kmetijstva in farmacevtske industrije.

Poleg sistemov za avtomatizirano ekstrakcijo vzorcev vode, emulzij in olj na trdni fazi (SPE) Biotage ponuja tudi sisteme za celotni proces organske sinteze, sinteze peptidov, čiščenje, odparevanje ekstraktov in sušenje oz. koncentriranje vzorcev.

Labtim is offering full spectra of customized solutions to our customers, combining strong local service support with application support and experienced sales experts. Our focus is in long term fruitful cooperation, where we exchange our knowledge.

Sistemi so namenjeni  laboratorijem, ki:

 • bi radi dosegali čiste produkte organske sinteze v zelo kratkem času,
 • bi radi pohitrili proces priprave vzorcev in ekstrakcij na trdni fazi,
 • bi radi dosegli ponovljivost rezultatov,
 • delajo na področju analitike polhlapnih organskih snovi, organske sinteze, olj, emulzij, DRO, TPH, pesticidov, PAH, eksplozivov, farmacevtskih učinkovin,…

Področja kjer se uporablja Biotage sisteme:

 • biofarmacevtika,
 • organska sinteza,
 • monitorning okoljskih vzorcev,
 • analitika hrane in pijače,
 • kemične industrije,
 • petrokemijska industrija,
 • farmacevtske učinkovine.
X