ERA – A Waters Company

Podjetje ERA je bilo ustanovljeno v 1977, kot vodilni proizvajalec in ponudnik produktov za PT sheme (eng. »proficiency testing«) in certificiran referenčni material, laboratorijem po svetu. Danes je ERA partnersko podjetje z Waters Coorporation, z dosegom laboratorijev v več kot 80-ih državah po svetu.

Waters ERA zagotavlja skladnost in kakovost svojih izdelkov z zahtevami vodilnih akreditacijskih in regulativnih organov, kar jim omogoča, da se še naprej strokovno usmerjajo s pomočjo analitičnih izzivov, s katerimi se soočajo.

ERA akreditacije: ISO 9001, ISO GUIDE 34, ISO 17025, ISO17943

Waters ERA nudi certificiran material za raziskovalne, nacionalne laboratorije in industrije na področju analitike okoljskih vzorcev in vzorcev procesne vode.

 

Analitika okoljskih vzorcev:

PT sheme (inter-laboratory comparison / proficiency testing – ILC/PT), so namenjene laboratorijem, ki so akreditirani ali pa so v procesu akreditacije.

CRM – certificiran referenčni material

CRM standardi so na voljo za področja: analitike površinske, talne, podtalne, odpadne vode, analitike zraka in emisij, radiokemijske analize.

Kalibracijski standardi za področje iorganskih snovi: kovine, anioni, pH itd.

Reagenti (EDTA, pH, itd)

Analitika procesne vode:

Certificiran referenčni material (CRM), certificirana embalaža, in ostal potrošni material za analitiko ultra čiste vode, vključno z analitiko TOC in elektroprevodnost.

Labtim is offering full spectra of customized solutions to our customers, combining strong local service support with application support and experienced sales experts. Our focus is in long term fruitful cooperation, where we exchange our knowledge.

X