Image Alt

HPLC

HPLC oz. Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti je klasična kromatografska tehnika, pri kateri se za ločbo uporabljajo HPLC kolone s stacionarno fazo, ki jo sestavljajo majhni delci v velikosti od 3,5 do 5 µm, dolžina kolon pa je običajno med 150 in 250 mm. Pretoki pri omenjeni vrsti kromatografije znašajo od 1 do 2 ml/min, tlaki pred kolono pa približno 400 barov.

Prvi komercialni HPLC sistem je Waters izdelal leta 1969, do danes pa je tehnologija izredno napredovala. Omenjene instrumente najdemo v farmacevtski industriji, kjer se določa sorodne snovi in vsebnost spojin,  v laboratorijih za nadzor živil in za analize vzorcev okolja, nepogrešljivi pa so tudi na mnogo drugih področjih.