ta instruments

TA Instruments

TA Instruments je poznan po svojih inovativnih rešitvah in instrumentih, ki s svojo robustnostjo zagotavljajo nemoten potek dela, tako v raziskovalni kot industrijski uporabi.

Raziskave novih materialov, njihova karakterizacija in rutinske analize postajajo vse bolj pomemben del na mnogih področjih uporabe. Termična analiza je postala pomemben del analitike na vse širšem področju industrijskega in raziskovalnega testiranja. Uporablja se v raziskavah in analitiki polimerov, kompozitov, farmacevtskih materialov, hrane, na različnih področjih uporabe tako za organske in anorganske snovi in v petrokemijski industriji.

Labtim nudi na področju podpore uporabnikom opreme TA Instruments lokalno podporo na teritoriju Slovenije in Hrvaške s pomočjo svojih strokovnjakov v tehnični podpori in prodaji.

Že tradicionalno vsako leto organiziramo tudi srečanje uporabnikov,  ki je preraslo v mednarodno srečanje Material Characterization and Testing Meeting, kjer predstavimo tehnične rešitve na področju karakterizacije materialov in jih tudi pokažemo v praksi. Z mešanico predstavitve novosti v okviru predavanj in laboratorijskih delavnic ter predstavitvijo programske opreme napim obstoječim in potencialnim uporabnikom prikažemo našo dodatno vrednost.

TA Instruments nudi različne  tipe instrumentov za naslednja področja analitike materialov:

  • Thermal Analyzers
  • Rheometers
  • Microcalorimeters
  • Dilatometers
  • Thermal Codnuctivity Meters
  • Flash Diffusivity Analyzers
  • ElectroForce Mechanical Test Instruments
  • Rubber Testing Instruments
X