Velikostno izključitvena kromatografija, za katero se uporabljata oznaki SEC (Size Exclusion Chromatography) ali GEC (Gel Permeation Chromatography), je dobro uveljavljena metoda za karakterizacijo polimerov.

Pri tej kromatografski tehniki se analiti ločijo glede na velikost, za ločevanje pa se uporabljajo kolone s poroznimi delci. Majhne molekule zaidejo v pore delcev in zato ostanejo v sami koloni dlje časa in se posledično eluirajo počasneje kot večji delci, ki gredo skozi kolono, brez da bi zašli v pore stacionarne faze. Med analitom in stacionarno fazo ni kemičnih ali fizikalnih interakcij.

ACQUITY_APC_System_720

Izdelki

Scroll to Top