Bioo Scientific hitri testi

Bioo Scientific je podjetje, ki je del družbe PerkinElmer in proizvaja testne komplete za preverjanje varnosti hrane in krme že od leta 2003. Ponuja širok spekter testov: testni lističi, ELISA testni kompleti, encimski testi in imunoafinitetni stolpci za hitro testiranje mikotoksinov, antibiotikov, industrijskih onesnaževalcev, hormonov in drugih ostankov veterinarskih zdravil.

Produkti podjetja Bioo Scientific se dopolnjujejo s produkti podjetja Perten (instrumenti za analizo žita, hrane, krme) in produkti podjetja Delta (instrumenti za analizo mleka) in ponujajo več rešitev za hitro testiranje hrane za  laboratorije ter proizvodne procese v prehrambenih panogah.

Labtim is offering full spectra of customized solutions to our customers, combining strong local service support with application support and experienced sales experts. Our focus is in long term fruitful cooperation, where we exchange our knowledge.

X