Image Alt

IR spektroskopija

  /  IR spektroskopija

Infrardeča spektroskopija je spektroskopska metoda, pri kateri opazujemo interakcijo infrardeče svetlobe s snovjo. vzorec absorbira del spektra, pri tem pride do resonančnega vzbujanja elektronov, zaradi česar pride do nihanja atomov v molekuli.

Za dani vzorec snovi se lahko s pomočjo infrardeče spektroskopije z napravo, ki se imenuje infrardeči spektrometer, izmeri infrardeči spekter opazovane snovi. Osnovni IR spekter snovi je graf absorpcije infrardeče svetlobe (ali njene transmisivnosti) na navpični osi in valovno število v enotah recipročnih centimetrov (cm−1) na vodoravni osi.

Ker imajo molekule različne resonančne frekvence, pride do absorpcije v različnih delih infrardečega spektra. Molekule imajo različne resonančne frekvence zaradi različne strukture. Infrardeča spektroskopija se tako uporablja predvsem za identifikacijo in opazovanje kemijskih spojin, ki se jih prepozna iz značilnega infrardečega spektra. Glavna uporaba IR spektroskopije je v organski kemiji.

V podjetju Labtim ponujamo NIR analizatorje prehranskih izdelkov ter FTIR analizatorje za analizo mleka in mlečnih izdelkov.