Image Alt

Perkin Elmer

  /  Perkin Elmer

PerkinElmer je ameriško podjetje, ki se ukvarja z rešitvami na področju laboratorijske diagnostike, življenjskih znanosti, hrane, okoljskih rešitev in z industrijskim testiranjem. Podjetje proizvaja instrumente za prehrambno industrijo in laboratorije za testiranje in zagotavljanje varnosti hrane. PerkinElmer ponuja rešitve za žitno industrijo, mesno industrijo in druge panoge, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane.

Več informacij na povezavi: LINK

Naše rešitve pomagajo mlečnim farmam, mlekarnam in laboratorijem za analizo mleka in mlečnih izdelkov ohraniti kvaliteto in varnost mlečnih izdelkov, ter pomagajo ovrednotiti ali je mleko varno za nadaljnji proces.

Je vodilni na področju IR in NIR tehnologije z več kot 40 letnimi izkušnjami z razvijanjem rešitev za prehrambno in kmetijsko industrijo a poglobljenim znanjem na področju spektroskopije. Ponujajo rešitve za terensko testiranje, laboratorijsko testiranje  ali testiranje na proizvodnji liniji.

Pod okriljem podjetja PerkinElmer so podjetja Delta, Perten in Bioo Scientific, ter Solus Scientific, za katere smo podjetje Labtim zastopniki za prodajo.

Podjetje Labtim ponuja celoten spekter kupcu prilagojenih rešitev, v kombinaciji z lokalno servisno podporo, aplikativnim svetovanjem in izkušnjami prodajnih specialistov.

Labtim ponuja usposabljanja na različnih specialističnih nivojih. V okviru svojih dejavnosti organizira izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na opremi na področju laboratorijske analitike in specifičnih aplikacij.