Organske snovi

Kemijski elementi C, H, N, S in O sestavljajo naše življenje oziroma organske molekule. Določanje njihovega razmerja v neki snovi je smiselno iz več vidikov. S tem lahko preverjamo čistost spoin oziroma kontaminacijo (čiste kemijske spoine, škrob…), določamo količino proteinov, energetsko vrednost goriv, hranljivost prsti.

Za analizo organskih vzorcev so na voljo različni analizatorji, ki se razlikujejo predsem po tem, kakšna je maksimalna količino vzorca, ki ga želimo analizirati (od 0,1 mg do 5 g). Večja kot je količina vzorca, manj homogenizacije je potrebno za natančen rezultat. Po sežigu vzorca pri temperaturi 1150 °C in v kisikovi atmosferi se tvorijo plinske zvrsti, ki se po redukciji ob bakru uniformirajo do želene oblike. Reducirani plini se ujamejo na absorpcijske kolone in se posamezno sproščajo na detektor. Ta tehnologija omogoča ostre vrhove in posledično natančno podajanje rezultatov meritve. Avtomatizacija in robustnost sistema zagotavljata varno, hitro in natančno analizo skoz ves dan in sedem dni v tednu. Na polprevodniško indukcijsko peč daje proizvajalec 10 let garancije.

chnso

Izdelki

Scroll to Top