ELEMENTAR

Nemško podjetje Elementar Analysensysteme je vodilno v tehnologiji za elementne analize, z več kot tridesetletno tradicijo. Analizatorji so namenjeni za kontrolo kvalitete vhodnih surovin, končnih izdelkov, okoljskih vzorcev, organskih in anorganskih snovi…

Analizatorje se uporablja za:

 • določanje sestave CHNOS+Cl v organskih snoveh
 • določanje izotopskega razmerja v snoveh
 • določanje C/N razmerja v prsti za poljedelstvo
 • določanje TOC in TIC v tekočih in trdnih vzorcih
 • določanje čistosti anorganski snovi (kovine, cement, keramika…) oz. določanje CS/ONH.
 • določanje proteinov (N) v živilih

Glede na področje dela analizatorji zadoščajo tako mednarodnim kot nacionalnim standardom, kot so ISO, EBC, AOAC, EPA, EN, ENV, DIN…

Področja, kjer se uporabljajo elementni analizatorji so:

 • Kmetijstvo in analitika prsti
 • Analitika voda (čiste in odpadne vode)
 • Določanje proteinov v živilki industriji ter zdravstvu
 • Petrokemijska industrija
 • Energetika
 • Farmacija
 • Metalurgija
 • Forenzika
 • Arheologija
 • Umetne mase

Labtim is offering full spectra of customized solutions to our customers, combining strong local service support with application support and experienced sales experts. Our focus is in long term fruitful cooperation, where we exchange our knowledge.

X