Image Alt

Elementar

  /  Elementar

Nemško podjetje Elementar Analysensysteme je vodilno v tehnologiji za elementne analize, z več kot tridesetletno tradicijo. Analizatorji so namenjeni za kontrolo kvalitete vhodnih surovin, končnih izdelkov, okoljskih vzorcev, organskih in anorganskih snovi…

Analizatorje se uporablja za:

  • določanje sestave CHNOS+Cl v organskih snoveh
  • določanje izotopskega razmerja v snoveh
  • določanje C/N razmerja v prsti za poljedelstvo
  • določanje TOC in TIC v tekočih in trdnih vzorcih
  • določanje čistosti anorganski snovi (kovine, cement, keramika…) oz. določanje CS/ONH.
  • določanje proteinov (N) v živilih
Več informacij na povezavi: LINK

Podjetje Labtim ponuja celoten spekter kupcu prilagojenih rešitev, v kombinaciji z lokalno servisno podporo, aplikativnim svetovanjem in izkušnjami prodajnih specialistov.

Labtim ponuja usposabljanja na različnih specialističnih nivojih. V okviru svojih dejavnosti organizira izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na opremi na področju laboratorijske analitike in specifičnih aplikacij.