Waters Coorporation v letošnjem letu praznuje 60. letnico obstoja. Kot vodilni svetovni proizvajalec laboratorijske opreme, se ponaša v nudenju inovativnih laboratorijskih rešitev na področju znanosti okolja, prehrane, materialov in medicine.

Waters ponuja specifične in robustne laboratijske instrumente različnih analitskih tehnik kot so: tekočinska kromatografija, masna sprektrometrija, preparativa in ekstrakcije.

Analitske rešitve pokrivajo analitiko na področju:

– farmacije,

– biofarmacije,

– kemične industrije,

– raziskovalne dejavnosti na področju medicine,

– prehrambene industrije,

– okoljske analitike,

– forenzične toksikologije.

Podjetje Labtim ponuja celoten spekter kupcu prilagojenih rešitev, v kombinaciji z lokalno servisno podporo, aplikativnim svetovanjem in izkušnjami prodajnih specialistov.

Labtim ponuja usposabljanja na različnih specialističnih nivojih. V okviru svojih dejavnosti organizira izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na opremi na področju laboratorijske analitike in specifičnih aplikacij.

Vsako leto Labtim organizira tudi tradicionalni Waters Users’ Meeting, na katerem uporabnike opreme seznani z tehničnimi novostmi na področju tekočinske kromatografije, masne spektrometrije in drugih analitskih tehnik. Nekateri seminarji temeljijo na vsebini, kako zagotoviti pretok celovitih podatkov v reguliranem infromacijskem okolju.

Labtim stremi k dolgoročnemu sodelovanju in ohranjanju zaupanja kupcev, pri čemer sta odzivnost in zanesljivost prioriteti v zagotavljanju vseh ponujenih storitev.

Waters ponuja specifične in robustne laboratijske instrumente različnih analitskih tehnik kot so: tekočinska kromatografija, masna sprektrometrija, preparativa in ekstrakcije.

S pomočjo WATERS ONLINE TOOL BOX si lahko pomagate pri izboru ustrezne kolone za ali kita za pripravo vzorcev v tekočinski kromatografiji.

The Column Coach vam je v pomoč pri izbiri prave kromatografske kolone, glede na vrsto vašega analita ali USP klasifikacije.

https://find.waters.com/ColumnCoach/existingcolumn/column?locale=en_SI

Column Advisor vam predlaga ustrezen izbor kromatografske kolone na podlagi polarnosti vašega analita, selektivnosti ki jo želite doseči in na podlagi pH stabilnosti vašega analita.

http://www.waters.com/waters/en_SI/HPLC-Column-Advisor/nav.htm?cid=134527984&alias=Alias_columnadvisor_CO&locale=en_SI

 

Column Selectivity Chart vam je v pomoč pri izboru razvojne kromatografske kolone ali pri iskanju nadomestnih stacionarnih faz, ki zagotavljajo podobno selektivnost.

http://www.waters.com/waters/promotionDetail.htm?id=10048475&alias=Alias_selectivitychart__CHEMISTRY&locale=en_SI

Updated Columns Calculator Version 2.0

Kalkulator je zelo uporabno orodje vseh analitkiov, ki se ukvarjajo s prenosi metod. V pomoč jim je pri izračunih operacijskih kromatografskih parametrov, ki dajo ekvivalentno kromatografsko performaco na različnih sistemih z različnimi sistemskimi volumni.

https://www.waters.com/waters/support.htm?lid=134891632&type=DWNL

 

Prep Calculator

Prep kalkulator je orodje, s katerim si analitiki pomagajo pri »Scale-up« analitksih metod na preparativne metode, pri čemer so pomembni izračuni operacijskih parametrov kot so – sistemski tlah, gradient kalkulator, tlak ki ga ustvarja kolona in »mass loading« izračuni.

http://www.waters.com/waters/promotionDetail.htm?id=134713448&alias=Alias_prepcalculator_CHEMISTRY&locale=en_SI

 

Vial Selector

Izberite ustrezno analitska vialo v treh korakih.

http://www.waters.com/app/selector/en/vials.html

Plate Selector

Izberite ustrezen SPE kit za pripravo vzorcev.

http://www.waters.com/app/selector/en/plates.html

Filter Selector

Izberite ustrezen filter, glede na topilo vašega vzorca.

http://www.waters.com/app/selector/en/filters.html

Graphical Parts Locator

Hitra izbira servisnih delov za Waters opremo.

http://www.waters.com/waters/gpl.htm?page=visiport

Spletna orodja
Viale
Katalog vial
WW
Ploščice
Katalog Mikrotitrskih ploščic
Filtri
Katalog filtrov
Kolone
Online svetovalec za HPLC kolone
X