oktober, 2021

19oktCeli danHPLC & UPLC: Praktični pristop + PSP*

Opis

Delavnica je namenjena analitikom, ki delajo na HPLC/UPLC sistemih.
 • Spoznati dogajanje na koloni, tako, da bi znali reševati osnovne probleme.
 • Spoznati posamezne komponente HPLC/UPLC sistemov, da bi razumeli dogajanje v »zaprtih škatlah«.
 • Pokazati načine priprave raztopin (mobilna faza, standardi in vzorci).
 • Osvojiti osnove obdelave podatkov, da bi znali pravilno ovrednotiti kromatograme.
 • Spoznati osnove dobre laboratorijske prakse, da bi zagotavljali verodostojnost analitskih rezultatov.

TEME / PROGRAM

Teoretični del:
 • Kromatografska ločitev: kaj se dogaja v koloni?
 • Pregled stacionarnih faz.
 • Priprava mobilne faze in vzorcev, test ustreznosti kromatografskega sistema.
 • Sestava HPLC in UPLC sistema: črpalka / injektor / detektorji.
 • Praktično delo s HPLC in UPLC sistemom: priprava in analiza.
 • Obdelava podatkov: snemanje kromatograma, vrednotenje kromatograma: integracija / kalibracija / kvantifikacija.
 • Avtomatizacija HPLC in UPLC sistema.
Praktični del:
 • Princip delovanja posameznih modulov HPLC/UPLC sistema.
 • Priprava HPLC/UPLC sistema.
 • Izvedba različnih analitskih primerov na resničnih vzorcih.
*Prinesi Svoj Problem: diskusija in delavnica na težavnih metodah udeležencev.

KOMU JE NAMENJEN

Analitikom začetnikom in tudi tistim, ki že nekaj časa delajo s HPLC in/ali UPLC analitsko tehniko in bi radi bolje razumeli njeno delovanje.

KOTIZACIJA

200 EUR/udeleženca.

(cena ne vključuje 22% DDV)

Število udeležencev je omejeno na 10.

TRAJANJE

Predavanja, teoretične vaje in praktično delo trajajo en dan.

LOKACIJA

Delavnico izvajamo v predavalnici in laboratoriju podjetja Labtim, izvedemo jo lahko tudi na vaši lokaciji.

DODATNO

Delo bo potekalo na realnih vzorcih organizatorja.

Čas

Celi dan (Torek)

X