marec, 2019

19marCeli danZaključenoLaboratorijska voda in njeni vplivi na kakovost vaših rezultatov

več...

Opis

Na predavanjih se bomo osredotočili na pomembnost kakovosti vode na vseh področjih laboratorijskega dela in podrobneje tudi v povezavi s tekočinsko kromatografijo in masno spektrometrijo, podkrepljene s primeri dobre in slabe prakse. Podrobneje bo predstavljena razlika med demi in Milli-Q vodo ter parametri, ki se jih preverja ob validaciji v okviru ustreznosti po USP. Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu tako ali drugače srečujejo z laboratorijsko vodo oz. jim je pomembna njena kakovost. Udeležba je brezplačna. Število udeležencev je omejeno na 40.

PROGRAM

8:30 – 9:00 Registration and coffee
9:00 – 9:15 Introduction
9:15 – 10:00 Importance in water quality in HPLC and LC-MS Gordan Dinter, Labtim
10:00 – 10:15 Demi water and MQ water (difference) Katarzyna Kuzniarz-Mgłosiek, Merck
10:15 – 11:00 How to maintain demi system (large scale in pharma plants) and MQ system (and difference in demi/MQ water) Katarzyna Kuzniarz-Mgłosiek, Merck
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:30 Milli-Q system validation (TOC and resistivity in compliance with USP suitability) Katarzyna Kuzniarz-Mgłosiek, Merck
12:30 – 13:00 Investigating ghost peaks Gordan Dinter, Labtim
13:00 – 14:00 Lunch break
14:00 – 15:00 Roundtable discussion, success stories, reference installations Katarzyna Kuzniarz-Mgłosiek, Merck; Gordan Dinter, Labtim
Seminar bosta vodila strokovnjakinja za aplikacijsko podporo na področju laboratorijske vode ga.Katarzyna Kuzniarz-Mgłosiek (Merck) in strokovnjak za aplikacijsko podporo na področju tekočinske kromatografije in masne spektrometrije g.Gordan Dinter (Labtim). Seminar je brezplačen. Število mest je omejeno, upoštevamo vrstni red prijav. Seminar bo v hrvaškem in angleškem jeziku. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

Čas

Celi dan (Torek)

Lokacija

KUCHA

Mašera - Spasićeva ulica 8

X