Milli-Q® Direct

Milli-Q® Direct je naprava, ki iz pitne vode proizvede tako vodo tipa III kot tudi ultračisto vodo. Izbirate lahko med dvema konfiguracijama sistemov glede na vaše potrebe po vodi: Milli-Q® Direct 8, ki proizvede 8 L vode na uro, in Milli-Q® Direct 16, ki proizvede 16 L vode na uro. Na sam sistem je pritrjena tudi točilna ročka, ki omogoča volumetrično točenje. Vse podatke o kvaliteti vode in o stanju kartuš lahko preberete na zaslonu sistema, ki vas med drugim tudi opozori, če je s sistemom oz. kvaliteto vode kaj narobe. Če delate v reguliranem okolju, vam je na voljo Millitrack®, s pomočjo katerega lahko beležite vsako točenje vode in te podatke tudi arhivirate. Sistem je seveda opremljen s kalibracijskim certifikatom za merilce temperature in upornosti, ves potrošni material pa ima certifikat o kakovosti.

Priprava ultra čiste Milli-Q vode kvalitete 18,2 MΩ∙cm iz komunalne vode. Sistem očisti vodo s pomočjo RO membrane s kapaciteto 8 ali 16l/h in jo shrani v rezervoar. Vodo je možno točiti direktno iz rezervoarja. Ko se potrebuje vodo Milli-Q sistem črpa vodo iz rezervoarja ter jo dodatno očisti s kapaciteto 1,5l/min z možnostjo različnih končnih filtrov kot so 0,22 mikronski filter, biopak, EDS filter MS filter ter VOC filter.

Upornost pri 25°C* 18.2 MΩ∙cm
TOC** ≤ 5 ppb
Partikulati (velikost > 0.22 μm)*** < 1 partikulat/mL
Bakterije*** < 0.1 CFU/mL
Pirogeni (endotoksini)**** < 0.001 EU/mL
RNaze**** < 1 pg/mL
DNaze**** < 5 pg/mL
Pretok do 2 L/min

* Upornost je lahko prikazana tudi temperaturno nekompenzirana

** Pri primernih testnih pogojih

*** Z Millipak® ali Biopak® končnim filtrom

**** Z Biopak® končnim filtromOmenjene vrednost lahko variirajo glede na koncentracijo kontaminant v vhodni vodi

Odstranitev ionov 97-98%
Odstranitev organskih snovi, večjih od 200 Daltonov > 99%
Odstranitev partikulatov > 99%
Proizvodni pretok 8 L/h (Milli-Q® Direct 8)
16 L/h (Milli-Q® Direct 16)
Dostavni pretok Iz pipe na rezervoarju: do 2.5 L/minIz opcijske črpalke: do 15 L/min pri 1 baru