Milli-Q IQ 7000

MILLI-Q® ADVANTAGE A10

  • Voda tipa I
  • Napredno točenje vode s pomočjo Q-POD® točilnika
  • A10® TOC monitor za spremljanje organskih snovi v vodi

Povezava na proizvajalčevo stran

pdf brošura IQ7000

Priprava ultra čiste Milli-Q vode kvalitete 18,2 MΩ∙cm iz demineralizirane vode. Sistem je pretočen s kapaciteto 2l/min z možnostjo različnih končnih filtrov kot so 0,22 mikronski filter, biopak, EDS filter MS filter ter VOC filter. Sistem vsebuje todi pretočen TOC merilnik, ki vzorči vodo ob vsakokratnem točenju vode. Uporabnik lahko ob vsakem točenju vode dobi tudi izpis o kvaliteti vode v obliki QR kode. Sistem omogoča priključitev do 4 točilne postaje Q-Pod ki vsebuje tudi prikazovalnik občutljiv na dotik.

TIP I

Upornost pri 25°C* 18.2 MΩ∙cm
TOC** ≤ 5 ppb
Partikulati (velikost > 0.22 μm)*** < 1 partikulat/mL
Bakterije*** < 0.1 CFU/mL
Pirogeni (endotoksini)**** < 0.001 EU/mL
RNaze**** < 1 pg/mL
DNaze**** < 5 pg/mL
Pretok do 2 L/min
* Upornost je lahko prikazana tudi temperaturno nekompenzirana** Pri primernih testnih pogojih*** Z Millipak® ali Biopak® končnim filtrom**** Z Biopak® končnim filtromOmenjene vrednost lahko variirajo glede na koncentracijo kontaminant v vhodni vodi.

zmogljivost sistema

Odstranjene nečistoče
količina proizvedene vode