NIR Spektroskopija

Infra rdeče valovanje, valovnih dolžin od 740 nm do 2500 nm, ima zadosti energije, da lahko vzbudi nihanja funkcionalnih skupin v strukturi molekul. Energija tega nihanja je specifična za vsako funkcionalno skupino, zato v IR spektru vidimo adsorpcijske trakove pri določenih valovnih dolžinah.

To poda veliko informacij o strukturi vzorca, kar se danes s pridom uporablja za določanje koncentracije snovi v zmesi vzorca (vsebnost vode, proteinov, količina raztopljenega kisika v krvi…). NIR spektroskopija je sekundarna, posredna analitska metoda.

Za pripravo kalibracijskih modelov potrebujemo referenčne vzorce (minimalno 20, priporočljivo več sto do več tisoč), z znanimi količinami snovi v različnem koncentracijskem območju. Na podlagi takega modela analizator predvidi količino snovi v neznanem vzorcu.

V podjetju Labtim tovrstno tehnologijo uporabljamo za določanje snovi v prehrambeni industriji. Parametri, kot so vlaga, proteini, gluten, maščobe, škrob, vlaknine, pepel… so pomembni za določanje kvalitete žitaric, določanje strukture in hranljivih vrednosti krmnih mešanic, določanje strukture mešanic in končnih izdelkov v mlečni ter mesni industriji…

X