Triple Quadropole

Tako imenovani »Single Quad« sistemi vsebujejo le en kvadrupol za filtriranje mase, medtem ko sta sistema »Tandem Quad« ali »Triple Quad« sestavljena iz treh kvadrupolov. Q1 in Q3 delujeta kot masna filtra, Q2 pa deluje kot kolizijska celica.

Kvadrupoli se lahko uporabljajo v načinu skeniranja ali filtriranja. Med skeniranjem mase se enosmerne in RF napetosti povečajo, kar ima za posledico popoln spekter masnih podatkov. Takšni spektri se običajno uporabljajo za kvalitativno analizo podatkov. Kljub temu pa kvadrupolno skeniranje povzroči nizko občutljivost in počasno hitrost skeniranja, zato se kvantitativne analize izvajajo s kvadrupoli, ki delujejo v načinu filtriranja.

Najbolj selektiven način uporabe masnega spektrometra z enim samim kvadrupolom se imenuje »Selected Ion Monitoring«. Pri tem se na kvadrupolu menjata enosmerne in RF napetosti, in tako dobimo samo ione z enim m/z. Ioni z različnim m/z se filtrirajo.

»Multiple Reaction Monitoring« oz. MRM je najpogostejši način uporabe trojnega kvadrupola za kvantitativno analizo, ki omogoča visoko občutljivost in selektivnost. Prvi kvadrupol filtrira točno določeni prekurzorski ion. Ioni, ki so ustvarjeni v ionskem viru, in imajo različen m/z, ne morejo preiti Q1. Kolizijska celica je optimizirana za ustvarjanje značilnega produktnega iona s trčenjem prekurzorskega iona z nevtralnim kolizijskim plinom, kot je npr. dušik. Ta proces se imenuje disociacija, povzroečna s trkom (»Collision Induced Dissociation«). Ustvarjeni produktni ioni se prenesejo v tretji kvadrupol, kamor lahko preide le določen m/z. Vsi drugi ioni se filtrirajo v Q3. V bistvu v načinu MRM sistem deluje kot dvojni filter mase, kar drastično zmanjša šum, selektivnost pa se poveča.

X