Biotage® Selekt

Biotage® Selekt

Biotage®  Selekt System

Biotage Selekt je zanesljiv in enostaven avtomatiziran sistem za flash kromatografijo, ki omogoča hitro in okolju prijazno čiščenje in izolacijo spojin. Uporablja se v sintetičnih laboratorijih za čiščenje sinteznih produktov, čiščenje sintetičnih peptidov ter za izolacijo komponent iz naravnih ekstraktov.

Z Biotage Selekt sistemom se lahko izvaja purifikacija s 5 g kolonami, kot tudi “large scale” s kolonami do 1,5 kg.  Povečanje skale separacije na velike količine vzorca je z instrumentom Selekt zelo enostavno.

OPIS:

  • Selekt sistem ima dva kanala za kolone, kar pripomore k enostavnemu čiščenju in izolaciji produktov ter omogoča, da lahko hitreje prehajamo iz normalne na reverzno fazo brez spiranja linij.
  • Biotage Selekt omogoča pretok do 300 ml/min in do 30 barov, zato je prva izbira za izvajanje razičnih vrst aplikacij in uporabo različnih kolon, od 5 g do večjih 1,5 kg kolon.
  • Sistem ima lambda-all funkcijo (Spectra software) za detekcijo pri vseh valovnih dolžinah. Ta funkcija omogoča korekcijo bazne linije ter fokusiranje valovne dolžine. S tem pridobimo večji odziv komponent z nizko absorpcijo, posledično pa večjo vidljivost komponent na spektru ter boljšo separacijo.
  • “Remote control” je funkcija sistema Selekt, ki omogoča zrcaljenje programske opreme in oddaljeno upravljanje s sistemom preko različnih naprav (telefon, tablica, prenosni računalnik), s tem se lahko brez skrbi spremlja separacijo in spreminja run, kljub neprisotnosti ob instrumentu. Ta funkcija lahko znatno pripomore k večji produktivnost in fleksibilnost pri delu.
  • Biotage® Liquid Level Sensor je senzor za tekočine, ki omogoča spremljanje volumnov topil in odpada v realnem času, kar je odlično orodje za lažje delo brez težav z razlivanjem tekočin ali aspiriranjem zraka v sistem.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top