ARC HPLC

ARC HPLC

  • Arc HPLC sistem je visokotlačni tekočinski kromatograf, ki se ga v analitskih laboratorijih uporablja za analizo farmacevtkih učinkovin, vzorcev hrane, okoljskih vzorcev in vzorcev s področja diagnostike.
  • Ponaša se z možnostjo enostavnega prenosa obstoječih metod z Alliance HPLC sistemov ali drugih HPLC platform, brez potrebne predhodne revalidacije in vpliva na retencijo kromatografskih pikov. Arc HPLC se ponaša z nižjim prenosom snovi med vzorci (»low carryover«) in visoko ponovljivostjo injiciranj in obnovljivostjo rezultatov analiz.

Prednosti:

  • Arc HPLC sistem zagotavlja točnost, ponovljivost in robustnost rezultatov, z minimalnim prenosom snovi med vzorci (»low carryover«).
  • Zagotavlja ponovljivo in točno injiciranje za natančno kvantifikacijo in ponovljivost retencijskih časov za zagotavljanje zanesljivosti rezultatov.
  • Sistem je lahko sklopljen s PDA ali UV/VIS detektorjema.
  • Vsem tistim, ki se ukvarjajo na področju razvoja novih metod, je v pomoč Empower programski modul AutoBlend plus, s katerim uporabnik nastavi sistemstsko predmešanje topil, kar nadomesti zamudno ročno pripravljanje mobilnih faz. Sistem opravi predmešanje dveh, treh ali štirih hkrati različnih topil v kakršnem koli razmerju za doseganje željenega pH-ja. To omogoča, da se v kratkem času opravi študijo vpliva pH in ionske moči na elucijo analitov.
  • Kvalifikacija vseh Watersovih laboratorijskih instrumentov za tekočinsko kromatografijo, je v skladu z reglatornimi standardi kakovosti, kot so GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> in drugi. Arc HPLC sistem podpira orodje za avtomatizirano sistemsko kvalifikacijo sistema Waters Empower (SQT), kar zmanjšuje čas in stroške, povezane z letnimi kvalifikacijami.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top