Image Alt

Produkti

  /    /  SFC  /  ACQUITY UPC2

ACQUITY UPC2

Acquity UPC2 (UltraPerformance Convergence), je glede na svoje zmogljivosti superkritični konvergenčni kromatografski sistem. Konvergenčna kromatografija je ortogonalna tehnika tradicionalni reverzno-fazni tehniki. Mobilna faza je superkitični ogljikov dioksid CO2 v kombinaciji z modifikatorji – polarnim ali nepolarnim organskim topilom. Selektivnost temelji v kombinaciji s širokim naborom polarnih in nepolarnih tipov kromatografskih kolon. Retencijski mehanizem pa temelji na razlikah v polarnosti molekul in je idealen za kiralne in akiralne ločbe kompleksnih, strukturnih analogov, izomerov, enantiomernih in diastereoizomernih mešanic. Omenjena analitska tehnika je primerna za kromatografsko ločbo analitov rastlinskih ekstraktov, bioloških vzorcev, kozmetičnih pripravkov in farmacevtskih kompleksnih mešanic. Zaradi možnosti izbora različnih organskih modifikatorjev, je omenjena tehnika primerna tudi za sklopitev z masnim spektrometrom in PDA detektorjem.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

  • Sistem je namenjen analitiki kompleksnih vzorcev, za kiralne in akiralne ločbe kompleksnih, strukturnih analogov, izomerov, enantiomernih in diastereoizomernih mešanic.
  • Sistem je s kvarterno črpalko za izokratsko in gradientno elucijo s pomočjo superkritičnega ogljikovega dioksida v kombinaciji z organskimi modifikatorji.
  • Sistem je z zelo nizko disperzijo in nizkim prenosom med vzorci (»low carryover«) je primeren za sklopitev z masnimi spektrometri visoke občutljivosti. Zagotavlja ponovljivo in točno injiciranje za natančno kvatifikacijo in ponovljivost retenzijskih časov kar zagotavlja zanesljivost rezultatov.
  • Sistem je lahko sklopljen s PDA in masnim spektrometrom.
  • Kvalifikacija vseh Watersovih laboratorijskih instrumentov za tekočinsko kromatografijo, je v skladu z regulatornimi standardi kakovosti, kot so GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> in drugi. Acquity UPC2 sistem podpira orodje za avtomatizirano sistemsko kvalifikacijo sistema Waters Empower (SQT), kar zmanjšuje čas in stroške, povezane z letnimi kvalifikacijami.

Več informacij na povezavi: LINK