Synergy®

Priprava ultra čiste Milli-Q vode kvalitete 18,2 MΩ∙cm iz Demi vode. Sistem očisti vodo s pomočjo polirne kartuše s pretokom 1,5l/min ter dodatno prefiltrira z 0,22 mikronskim končnim filtrom. Sistem ima dve možni konfiguraciji, z ločeno točilno postajo ter z fiksno točilno postajo pritrjeno na sistem.

TIP I

Upornost pri 25°C 18.2 MΩ∙cm
TOC* (Synergy®) ≤ 10 ppb
TOC* (Synergy® UV) ≤ 5 ppb
Partikulati (velikost > 0.22 μm)** < 1 partikulat/mL
Bakterije** < 0,1 CFU/mL
Pirogeni (endotoksini)*** < 0.001 EU/mL
RNaze*** < 1 pg/mL
DNaze*** < 5 pg/mL
Pretok do 1.5 L/min

* Pri primernih testnih pogojih

** Z Millipak® ali Biopak® končnim filtrom

*** Z Biopak® končnim filtromOmenjene vrednost lahko variirajo glede na koncentracijo kontaminant v vhodni vodi.