UHPLC

Tehnika UHPLC (Ultra High Performance) je tehnika tekočinske kromatografije splošne uporabe, ki jo je Waters razvil po uvedbi UPLC tehnike. UHPLC kolone vsbeujejo delce velikosti od 1,5 do 5 µm, pretoki so večji od 2 mL/min, tlak pa se giblje med 400 in 1000 bari. UHPLC je torej glede na zmogljivost nekje med HPLC in UPLC, vendar kljub vsemu ne dosega učinkovitosti in občutljivosti tehnike UPLC.

X