APGC

APGC je ionski izvor za masna spektrometra Xevo in SYNAPT. Gre ta ti. »soft« ionizacijo, tako da pride pri večini spojin do manj fragmentacij kot pri EI ionizaciji. Manjša fragmentacija lahko pomeni večjo občutljivost in specifičnost, s čimer poenostavimo izbiro prekurzorskih ionov za analize MS/MS.

Zasnova Watersovega ionskega izvora in enostaven dizajn omogočata hitro in preprosto preklapljanje med načinoma UPLC in GC. Ker APGC ni vakuumska tehnika, je čas, ki je potreben za ekvilibracijo, minimalen. To pomeni, da je možno analize prilagoditi zahtevam dela in povečati čas dejanske uporabe naprave.

  • Atmosferski GC (APGC) je ionski izvor, ki omogoča vsem Watersovim sistemom, ki spadajo pod »Universal Source« (Xevo, SYNAPT, Vion), da se povežejo z GC.
  • Specifične Watersove MS tehnologije, kot so RADAR, MSE in HDMS, so zdaj na voljo tudi pri GC ločbah.
  • Prehod iz LC v GC je hiter in enostaven, prekinitev vakuuma pa ni potrebna.
  • Zmogljivosti HC so maksimalne, vakuumskih omejitev ni, kar pomeni, da je mogoče uporabiti večji obseg GC kolon in pretokov.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top